Obsługujemy następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • grupowe ubezpieczenie zdrowotne
  • grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • grupowe ubezpieczenie na życie

Wspieramy organizacje non-profit

chcepomagac.org