Obsługujemy następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • auto-casco (AC)
  • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
  • assistance