Obsługujemy między innymi następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • mienia od ryzyk nazwanych (w tym od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku) lub od wszystkich ryzyk
  • utraty zysku (jako komplementarne do ubezpieczeń mienia)
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  • odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej
  • techniczne (w tym sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii, maszyn i urządzeń budowlanych, prac budowlano-montażowych)
  • transportowe (w tym cargo, OC przewoźnika, OC spedytora)
  • rolne

i inne przygotowywane w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów