Kompleksowość naszych naszych usług oznacza, że jesteśmy w stanie wziąć, z pełną odpowiedzialnością, ciężar wszelkich spraw związanych z ochroną ubezpieczeniową firmy, na nasze barki. Należą do nich:

  • audyt ubezpieczeniowy – określenie dotychczasowej sytuacji ubezpieczeniowej Klienta,
  • analiza rodzaju i wielkości ryzyka, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ich skutków,
  • przygotowanie programu ubezpieczenia uwzględniającego indywidualne potrzeby Klienta,
  • negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi warunków ubezpieczenia,
  • doradztwo w wyborze firm ubezpieczeniowych – z uwzględnieniem takich parametrów jak: stabilność ubezpieczyciela, zakres i cena ochrony ubezpieczeniowej, sprawność likwidacji szkód i szybkość wypłaty odszkodowań,
  • ulokowanie ubezpieczenia – sprawdzenie zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami, merytoryczne sprawdzenie polis, załączników, aneksów do umów,
  • bieżący nadzór nad realizacją programu ubezpieczeniowego w tym wykonywaniem umów ubezpieczenia,
  • opracowanie i wdrożenie procedur szkodowych, nadzór nad przebiegiem likwidacji szkód.

Klient niezmiennie podejmuje kluczowe decyzje na podstawie przedstawionych mu kompletnych informacji. Czasochłonne procedury i formalności pozostawia jednak brokerowi. W rezultacie może skupić się na najważniejszych sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem i rozwojem firmy.