Znając specyfikę przedsiębiorstwa i skalę potencjalnych zagrożeń, na jakie jest narażone, możemy przystąpić do najważniejszego etapu, czyli stworzenia programu ubezpieczeniowego, zawierającego instrumenty tworzące parasol ochronny przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu pełnomocnictwa od Klienta, w jego imieniu wysyłamy zapytania ofertowe do wybranych ubezpieczycieli. Następnie przystępujemy do szczegółowej analizy ofert, która obejmuje m.in.:

  • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • wyłączenia, tzn. zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
  • wysokość zastosowanych franszyz i udziałów własnych,
  • składkę ubezpieczeniową.

Analiza ofert jest podstawą do przygotowania Klientowi naszej pisemnej rekomendacji najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego. Oczywiście ostateczną decyzję o wyborze oferty podejmuje Klient. Następnie w jego imieniu zawieramy ubezpieczenie, realizując tym samym opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy.