Audyt jest ważnym elementem procesu optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa, pozwalającym na określenie faktycznego zabezpieczenia Klienta przed skutkami ryzyk towarzyszących działaniom firmy.

Rezultatem audytu jest raport, w którym zamieszczamy wnioski dotyczące identyfikacji i oceny ryzyk występujących u Klienta wraz z rekomendacją ochrony ubezpieczeniowej przed potencjalnymi zagrożeniami.